Dějiny českých zemí

Jaroslav Pánek, Oldřich Tůma, kol.

Počet kusů na skladě: 3
Cena: 490 Kč
ks

Dějiny českých zemí podávají soustavný výklad naší historie od pravěku až po vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004. Sledují vývoj českého státu a národa, stejně jako menšin žijících na českém území, zejména Židů, Němců, Slováků a Poláků. Osu výkladu tvoří proměny státu (včetně území, která k němu patřila jen dočasně) a společnosti v něm žijící, ale pozornost je věnována rovněž kultuře, náboženství, populačnímu vývoji a tisíciletému přetváření krajinného prostředí. Za vedení dvojice předních českých historiků – Jaroslava Pánka a Oldřicha Tůmy – knihu zpracoval kolektiv odborníků z Historického ústavu a z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
Kniha je určena nejen studentům historie, ale i širokému okruhu čtenářů, kteří se zajímají o dějinné základy naší současnosti.

Obsah

Autoři: Jaroslav Pánek, Oldřich Tůma a kol.; autorský kolektiv Jaroslav Boubín, Pavel Cibulka, Jan Gebhart, Martina Ondo Grečenková, Jan Hájek, Josef Harna, Milan Hlavačka, Jiří Kocian, Martin Kučera, Jiří Mikulec, Jiří Pernes, Miloslav Polívka, Eva Semotanová, Jiří Suk, František Šmahel, Dušan Třeštík, Josef Žemlička

Jaroslav Pánek, významný český historik, odborník na české a středoevropské dějiny raného novověku. Získal mnohá ocenění - Jubilejní medaile Univerzity Karlovy (1998), Pamětní medaile Josefa Hlávky (2009), Zlatá medaile Filozofické fakulty Univerzity Pardubice (2010) aj.
Absolvoval studium historie, pomocných věd historických a slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako archivář a ředitel v Okresním archivu v Benešově. Poté nastoupil do Ústavu Čs. a světových dějin ČSAV (dnes Historický ústav AV ČR), kde působí dodnes. V letech 1998 - 2005 byl jeho ředitelem a dalších sedm let zastával post místopředsedy Akademie věd. Od roku 1990 působí také na FF UK a krátce přednášel i na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Habilitoval se v roce 1992 na FF UK v oboru raně novověkých dějin a v roce 1996 byl jmenován profesorem českých a slovenských dějin. V letech 1997–2000 byl prorektorem pro zahraniční styky Univerzity Karlovy. Kromě toho po několik let vedl Sdružení historiků České republiky a Český národní komitét historiků a hostoval na univerzitách v Německu a ve Francii.

Dějiny států

Nakladatel: Karolinum
EAN: 9788024639949
ISBN: 978-80-246-3994-9
Popis: brožovaná, 676 stran
Rozměry: 17 × 24 cm
Rok vydání: 2018 (2. rozšířené vydání)


UPOZORNĚNÍ:
Při objednávce nad 1 000Kč cena přepravy v ČR ZDARMA!Vybíráme pro Vás ty nejkvalitnější tituly o 20. století a dnešní společnosti.
Koupí knihy u nás podpoříte činnost spolku PANT - provoz vzdělávacího portálu MODERNÍ DĚJINY a CENTRA PANT

DĚKUJEME !!!