Dějiny Čínské lidové republiky

Ivana Bakešová, Ondřej Kučera, Martin Lavička

Zatímco do konce sedmdesátých let minulého století patřila ČLR k nejchudším zemím světa a místo ekonomických problémů řešila z dnešního pohledu nesmyslné ideologické otázky, na začátku osmdesátých let nasadila čínská vláda kurz „ekonomika především“. Dosáhla v tomto smyslu obdivuhodných výsledků, ale platí za to příliš vysokou daň: narůstají rozdíly mezi životní úrovní i mezi životním stylem jednotlivých vrstev společnosti, přes nespornou snahu se nedaří řešit následky krajně znečištěného životního prostředí, honba za úspěchem a hmotným zabezpečením způsobuje stres a ztrátu tradičních hodnot. Problematický je i vztah centra k okrajovým oblastem a razantní vstup sebevědomé Číny na mezinárodní politickou scénu. Čína je tady a musíme s ní počítat. Chceme-li jí porozumět, nebo než ji začneme kritizovat, měli bychom znát historické zázemí pozitivních i negativních aspektů jejího současného vývoje. K tomu má přispět tato kniha. 

Kniha přehledně představuje dějiny a politický vývoj nejlidnatějšího státu světa a zároveň nastupující světové mocnosti. Analyzuje jak vnitropolitický vývoj ČLR od jejího vzniku v roce 1949, tak i vnější vlivy, které tuto zemi zásadním způsobem ovlivňovaly a formovaly. Zaměřuje se zvláště na otázky, které v současné době rezonují naším mediálním prostorem. Podrobně mapuje historii česko(slovensko)-čínských vztahů, události na náměstí Brány nebeského klidu v červnu 1989 a jejich důsledky, popisuje i problematické postavení národnostních menšin. Snaží se také přiblížit klíčové trendy kulturního vývoje se zvláštním zřetelem k literatuře a k překladům děl předních čínských spisovatelů do češtiny.


Ivana Bakešová
Ivana Bakešová, bývalá pracovnice Orientálního ústavu AV ČR, odbornice na moderní dějiny Číny a dějiny Taiwanu. 

Ondřej Kučera
Mgr. Ondřej Kučera je odborným asistentem oboru čínská filologie na Katedře asijských studií FF UP v Olomouci. Věnuje se moderní čínské a taiwanské politice a právu a též lexikologii čínštiny z pohledu mezikulturní výměny, zejména ve 20. století. Zabývá se teorií, principy a výkonem moci a rolí jazyka a symbolů v takovémto diskurzu. 

Martin Lavička
Mgr. Martin Lavička, Ph.D., působí na Katedře asijských studií FF UP v Olomouci, kde se zabývá dějinami a politikou moderní Číny (včetně Taiwanu), problematikou etnických menšin v ČLR a mezinárodními vztahy a právem ve vztahu k ČLR. 


Nakladatel: NLN - Nakladatelství Lidové noviny
EAN: 9788074225963
ISBN: 978-80-7422-596-3
Popis: vázaná, 448 stran, česky
Rozměry: 14,5 × 20,5 cm
Rok vydání: 2019 (1. vydání) 

Počet kusů na skladě: 9
Cena: 469 Kč
ks

UPOZORNĚNÍ:
Při objednávce nad 1 000Kč cena přepravy v ČR ZDARMA!_partneři


Moderní dějiny

Pant