Eichmann v Jeruzalémě

Hannah Arendtová

Klasické dílo politického myšlní, které ve své době vzbudilo značné kontroverze. Autorka se v roce 1961 vydala jako reportérka do Jeruzaléma, kde sledovala soud s nacistickým funkcionářem Adolfem Eichmannem. Ze statí původně určených pro magazín The New Yorker vznikla kniha, která je vlastně filosofickou reportáží. Kromě popisu okolností soudu, při němž uplatňuje svoji schopnost přesného pozorování, formuluje rovněž filosofické teze, které tvoří rámec, v němž lze uvažovat o vině a odpovědnosti v nacistickém Německu. Kniha měla bouřlivou odezvu a vyvolala spory, jež filosof Isaiah Berlin označil dokonce za „občanskou válku intelektuálů“. Mezi dodnes nejdiskutovanější postřehy Hannah Arendtové patří teze, že zlo spáchané Eichmannem mělo kořeny v absenci myšlení a „banálnosti“.
 
Hannah Arendtová
Politická filozofka a publicistka německo-židovského původu. Sama se nechtěla označovat za filosofku, ani pojem politická filosofie se jí nelíbil a dávala přednost termínu „politická teorie“.
Už jako studentka střední školy se zabývala mimo jiné díly Immanuela Kanta a J. W. Goetheho. Studovala filozofii na univerzitě v Marburgu, na univerzitě Freiburg im Breisgau, později na univerzitě v Heidelbergu. Na studiích jí ovlivnili její učitelé Martin Heidegger, Edmund Husserl a Karel Jasperse. Když se ve třicátých letech začal rozmáhat antisemitismus, začala se tímto konfliktem více zabývat jak vědecky, tak i politicky. Před hrozícím vězením se jí poté podařilo uprchnout do Paříže, kde pobývala mezi lety 1933 a 1940. Stala se členkou Světové sionistické organizace a pomáhala při transportu dětí z Německa do Palestiny. V lednu roku 1940 byla následkem německé okupace internována v táboře v jižní Francii. Podařilo se jí po pár týdnech z tábora uprchnout a s manželem a matkou emigrovali do USA. V New Yorku se Arendtová aktivně účastnila života ve zdejší německo-židovské komunitě. Roku 1951 získává americké občanství a vychází její zásadní dílo Původ totalitarismu. Kniha vzbudila velkou senzaci a z Arendtová se stala intelektuální celebrita.V roce 1952 obdržela Arendtová od Guggenheimovy nadace grant pro studium marxismu a totalitarismu. Z této práce vzešly její další tři knihy: Vita activa neboli O činném životě (1958), Mezi minulostí a budoucností (1961) a O revoluci (1968). V roce 1963 publikovala své nejkontroverznější dílo Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla. Kniha je souborem revidovaných reportáží, které Arendtová psala pro časopis The New Yorker v roce 1960.
 
Nakladatel: Oikoymenh Filosofický ústav AV ČR
EAN: 9788072983674
Popis: vázaná, 325 stran
Rozměry: 13 × 20 cm
Rok vydání: 2019
 
 
 
 

Počet kusů na skladě: 3
Cena: 398 Kč
ks

UPOZORNĚNÍ:
Při objednávce nad 1 000Kč cena přepravy v ČR ZDARMA!_partneři


Moderní dějiny

Pant