Migrace

Zdeněk Uherek a kol.

Počet kusů na skladě: 16
Cena: 209 Kč
ks

Autoři: Zdeněk Uherek, Věra Honusková, Vladislav Günter, Šárka Ošťádalová
 
Kniha nabízí pohled na historický vývoj migrací spjatých především s evropským prostorem i na její proměnu v posledních dvaceti letech. Každá migrační kauza poloviny 20. století je specifická a relativně málo reflektuje ty předchozí. Z jakého úhlu se na ně vědci dívají? K jakým výsledkům došli a jaká témata jim unikají? Jak probíhá adaptace migrantů v novém prostředí? Jaké situace život po imigraci přináší?  Jaké migrace se dotkly v 2. polovině 20. století České republiky a proč o nich česká veřejnost mnoho neví? Nakolik komunikační technologie, dopravní možnosti, elektronické bankovnictví a další výdobytky moderní společnosti změnily charakter migrací? A jaké jsou právní nástroje, které jsou kostrou stávající legislativy o mezinárodní ochraně? Nejen na tyto zásadní otázky se pokouší v této knize odpovědět etnolog, sociolog a právníci. Široké a komplikované téma migrací publikace samozřejmě nevyčerpává. Ukazuje ale různost pohledů na tuto oblast života lidské společnosti, přičemž pohled odborníků konfrontuje s otázkami, které přináší aktuální současnost.

Recenze
 
Autoři:
Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Ředitel Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Etnolog, sociální antropolog. Zaměřuje se na problematiku migrantů, integrace menšin a migračních skupin a na otázky identity českých emigrantů. Zabývá se též veřejným prostorem a antropologií města. Na tato témata uskutečnil četné výzkumy v Evropě a Kanadě. Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na Univerzitě Pardubice a krátkodobě i na dalších vysokých školách.
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, katedře mezinárodního práva. Věnuje se právní úpravě uprchlictví a migrace. Praktické zkušenosti s aplikací uprchlického a cizineckého práva získala především v Organizaci pro pomoc uprchlíkům či v advokátní kanceláři. Je členkou Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva či Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců při Ministerstvu vnitra ČR. Zastupuje Českou republiku v evropské síti migračních a uprchlických expertů Odysseus Network.
Mgr. Vladislav Günter
Ředitel Centra pro integraci cizinců, o.p.s.
Vystudoval obecnou antropologii. Od roku 1999 se v praxi věnuje pomoci uprchlíkům (mimo jiné v Albánii a v Kosovu) a práci s azylanty a cizinci. V roce 2003 spoluzaložil o.s. Centrum pro integraci cizinců (CIC). Má zkušenosti z různých mezinárodních (výzkumných, pozorovatelských či rozvojových) misí  - Bulharsko, Srbsko, Gruzie, Rusko, Ukrajina. Je členem Výboru pro práva cizinců při Radě vlády pro lidská práva.
Šárka Ošťádalová
v současné době ukončuje pětiletý magisterský program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci svého studia se zúčastnila řady stáží zaměřených na oblast mezinárodního práva veřejného včetně stáže u českého zastoupení Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, na Ministerstvu zahraničních věcí ČR či u Stálé mise České republiky při OSN v New Yorku. Akademický rok 2014/2015 strávila studijním pobytem na britské University of Nottingham. Praktické zkušenosti s interpretací a aplikací azylového a cizineckého práva získala během svého pracovního působení u Organizace pro pomoc uprchlíkům.
 
Odborný recenzent: doc. RNDr. Dušan Drbohlav, Ph.D.
Vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se především problematice sociální geografie, v užším vymezení pak zejména mezinárodní migraci a integraci cizinců do nových, hostitelských společností.
 
Kniha vznikla ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i., portálem Moderní dějiny.cz a Asociací učitelů občanské výchovy a společenských věd (Občankáři.cz).
 
Nakladatel: Past production s.r.o., Edice Moderní dějiny
IBAN 978-80-905942-9-6
Popis: brožovaná, 148 stran
Rok vydání: 2016


UPOZORNĚNÍ:
Při objednávce nad 1 000Kč cena přepravy v ČR
ZDARMA +
dárkový poukaz na 200 Kč !!!Vybíráme pro vás ty nejkvalitnější tituly o 20. století a dnešní společnosti.
Koupí knihy u nás podpoříte činnost spolku PANT - provoz vzdělávacího portálu MODERNÍ DĚJINY a CENTRA PANT

DĚKUJEME