Rok po roce. Poválečnými dějinami rok za rokem.

Rozebráno

Praktický a inspirativní pomocník pro učitele dějepisu a ZSV.

V této chvíli rozebráno, jednáme o možnostech dotisku.
 
Učitelům a pedagogickým pracovníkům určená praktická sada pracovních materiálů, tematicky zaměřenou na poválečné období československých a světových dějin (1945–1989).
Je koncipována jako soubor praktických materiálů pro doplnění výuky či opakování učiva dějepisu na základních a středních školách. Obsahuje devět shrnujících textů Petrušky Šustrové, které vždy mapují pětileté období. Autoři metodik pak na jejich podkladě vytvořili výukové prezentace a také praktickou sadu pracovních listů pro žáky. Naprostá většina úkolů je postavena na práci s nabízenými textovými a obrazovými prameny, doplňující úkoly pak vedou žáky k samostatnému pátrání v dalších zdrojích. Podoba jednotlivých úkolů je velmi pestrá. Žáci mohou pracovat s texty úřední povahy, vzpomínkami pamětníků, citacemi z odborné literatury, dobovými žurnalistickými texty, mapami, grafy a dalšími typy pramenů. Sady obsahují také řadu dobových karikatur, které nabízejí jedinečnou dobovou reflexi popisovaných historických událostí. Promyšlené a přesně formulované otázky nutí žáky k hlubšímu zamyšlení, analýze, pátrání, srovnávání a interpretaci. Vybrané texty nejsou rozsáhlé, a jejich četba tak nezabere množství času. Práce s tímto typem materiálů je vítaným zpestřením vyučovacích hodin a probudí ve Vašich žácích a studentech tvůrčí aktivitu či zájem o dané téma. Součástí výukového kompletu je rovněž DVD „Dějiny na vlastní kůži II“, které nabízí patnáct krátkometrážních filmových dokumentů, zachycujících osudy osobností, do jejichž životů významně zasáhly dějinné události 20. století.

Podrobné informace o publikaci Rok po roce najdete na portálu Moderní dějiny.cz

ISBN 978-80-904578-8-1
Vydalo Občanské sdružení PANT.
Ostrava 2014


UPOZORNĚNÍ:
Při objednávce nad 1 000Kč cena přepravy v ČR
ZDARMA +
dárkový poukaz na 200 Kč !!!Vybíráme pro vás ty nejkvalitnější tituly o 20. století a dnešní společnosti.
Koupí knihy u nás podpoříte činnost spolku PANT - provoz vzdělávacího portálu MODERNÍ DĚJINY a CENTRA PANT

DĚKUJEME